1mNadszedł ważny dzień dla tegorocznych maturzystów: wyniki majowych egzaminów! Gratulujemy naszym tegorocznym absolwentom dobrych wyników, spośród zdających tylko 1 osobie nie udało się zdać jednego egzaminu i tym samym ma możliwość przystąpienia do egzaminu poprawkowego w sierpniu. Średnia zdawalność egzaminów w całym kraju to 74,5%, w tym w liceach 81%, w technikach 64%. Nasza szkoła jak zawsze wysoko - 95,5%!