DSC 050613 października w naszej szkole odbyły się obchody Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej. W obchodach uczestniczyły władze Powiatu Włocławskiego ze starostą włocławskim Romanem Gołębiewskim i przewodniczącym Rady Powiatu Zygmuntem Wierzowieckim na czele, których powitał dyrektor Zespołu Szkół w Lubrańcu Jan Kobiela. Wśród zaproszonych gości w uroczystości uczestniczyli członkowie zarządu powiatu Agata Wojtkowska i Jacek Jabłoński, radni powiatu Karol Matusiak, Wojciech Rudziński, Jerzy Pawłowski, Marta Prylińska naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, pracownicy starostwa związani z oświatą, ks. Waldemar Karasiński proboszcz parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Lubrańcu, dyrektorzy szkół i poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubrańcu, przewodniczący rady rodziców Jarosław Nowakowski. W czasie uroczystości starosta Roman Gołębiewski wręczył listy gratulacyjne oraz nagrody finansowe dyrektorom szkół, których organem prowadzącym jest powiat. Uroczystość uświetnił występ artystyczny naszych uczniów, przygotowany pod kierunkiem p. Iwony Nowakowskiej. W tym dniu uczciliśmy także pamięć pedagogów z gminy Lubraniec pomordowanych w czasie drugiej wojny światowej składając kwiaty i zapalając światełko pamięci pod tablicą umieszczoną przed szkołą.