014 września odbyła się oficjalna inauguracja roku szkolnego 2023/2024. Tradycyjnie - uczciliśmy pamięć ofiar II wojny światowej, składając kwiaty pod tablicą, która znajduje się na frontonie naszej szkoły i upamiętnia pomordowanych nauczycieli. Podczas uroczystości Pan Dyrektor oraz przedstawiciele nauczycieli i uczniów podziękowali Panu Jarosławowi Nowakowskiemu za 5-letnią pracę i wyjątkowe zaangażowanie w kierowaniu Radą Rodziców naszej szkoły, za aktywne włączanie się w życie społeczności szkolnej, wszelkie podjęte i zrealizowane działania, ogromną życzliwość i wspieranie naszej szkoły.