LO perspektywyW 26 edycji Rankingu Liceów i Techników spośród 2246 liceów ogólnokształcących Perspektywy analizowały wyniki 1431 liceów, które spełniły kryterium wejścia do Rankingu. W województwie kujawski-pomorskim, NASZE LICEUM znalazło się na 48 miejscuTo JEDYNE liceum z tak małej miejscowości z tak dobrym wynikiem. Tylko 3 włocławskie licea znalazły się na wyższych miejscach. Jest to również NAJLEPSZY wynik wśród szkół powiatu włocławskiego. Ranking Liceów i Techników Perspektywy jest oparty wyłącznie na obiektywnych i mierzalnych danych pochodzących ze źródeł zewnętrznych (baza SIO, dane dotyczące wyników egzaminu maturalnego z OKE, dane z komitetów głównych olimpiad przedmiotowych).
Mamy nadziej
ę, że w przyszłorocznym rankingu nasza szkoła zajmie jeszcze wyższą lokatę

http://2024.licea.perspektywy.pl/.../ranking-kujawsko...