Dyrektorzy 

mgr Stefan Fedorowicz

(1945-1951)

mgr Franciszek Szunejko

(1951-1957)

mgr Jan Obrębski

(1957-1963)

mgr Eugeniusz Jabłoński

(1963-1972)

mgr Ryszard Szewczyk

(1973-1985)

mgr Andrzej Wąsikowski

(1985-2007)

mgr Jan Kobiela

(2007- obecnie)