Nauczyciele Zespołu Szkół w Lubrańcu 

Nazwisko i imię Nauczany przedmiot
mgr Brzuszkiewicz Daniel wychowanie fizyczne
mgr inż. Jarońska Katarzyna chemia, biologia, wychowanie do życia w rodzinie
mgr Jeska Joanna historia, wiedza o społeczeństwie, pedagog szkolny
mgr Kobiela Jan geografia, edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Kocińska Magdalena biologia, fizyka
mgr Kwiatkowska Karolina religia, wychowanie do życia w rodzinie
mgr Nowakowska Iwona język angielski
mgr Paradzińska Małgorzata matematyka
mgr Puchalska Jadwiga geografia
mgr Stańczak Marlena język angielski, bibliotekarz
mgr inż. Stasiak Ewa podstawy przedsiębiorczości, informatyka, wychowanie fizyczne
mgr Szczepańska Beata język niemiecki