Nauczyciele Zespołu Szkół w Lubrańcu 

Nazwisko i imię Nauczany przedmiot
mgr Brzuszkiewicz Daniel wychowanie fizyczne
mgr inż. Jarońska Katarzyna chemia, biologia, wychowanie do życia w rodzinie
mgr Jeska Joanna historia, wiedza o społeczeństwie
mgr Kobiela Jan geografia, edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Kocińska Magdalena biologia, fizyka
mgr Kwiatkowska Karolina religia
mgr Nowakowska Iwona język angielski
mgr Olejniczak Barbara matematyka
mgr Paradzińska Małgorzata matematyka
mgr Przybysz Iwona edukacja dla bezpieczeństwa, bibliotekarz, pedagog szkolny
mgr Puchalska Jadwiga geografia
mgr Pyrek Alina język polski
mgr Stańczak Marlena język angielski
mgr inż. Stasiak Ewa podstawy przedsiębiorczości, informatyka, wychowanie fizyczne
mgr Szczepańska Beata język niemiecki
mgr Wojtkowska Agata język polski