Nabór do liceum dla absolwentów szkoły podstawowej

Liceum Ogólnokształcące im. Franciszka Becińskiego
w Lubrańcu

ogłasza nabór na rok szkolny 2022/2023

proponujemy nauczanie w trzech klasach pierwszych 

 

Przyrodnicza

przedmioty rozszerzone:

biologia, język angielski

i jeden przedmiot do wyboru spośród:

język polski, chemia, geografia

 

INNOWACJA EDUKACYJNA

„ZDROWIE I URODA”

autorski program nauczania 

obejmujący elementy psychologii,    

dietetyki i kosmetologii

 

Humanistyczno-medialna

przedmioty rozszerzone: 

język polski, język angielski

i jeden przedmiot do wyboru spośród:

wos, biologia, geografia

 

INNOWACJA EDUKACYJNA

„KULTURA I MEDIA”

autorski program nauczania 

obejmujący social media, film

i teatr, muzykę, „kulturę słowa”

 

 

Matematyczno-społeczna

przedmioty rozszerzone:

matematyka, język angielski

i jeden przedmiot do wyboru spośród:

geografia, chemia, wos,  biologia

 

INNOWACJA EDUKACYJNA

„REGIONY ŚWIATA”

autorski program nauczania 

obejmujący regiony turystyczne,    

historię regionu, kulinaria, rajdy,  

wycieczki turystyczne 

 

 Wyboru klasy dokonują uczniowie na etapie naboru. W każdej klasie obowiązuje nauka dwóch języków obcych: język angielski i język niemiecki.