Nabór do Branżowej Szkoły I stopnia

dla absolwentów szkoły podstawowej

Zespół Szkół w Lubrańcu

ogłasza nabór na rok szkolny 2022/2023 do klas pierwszych Branżowej Szkoły I stopnia

Przyjmujemy uczniów - młodocianych pracowników w zawodach:

 • piekarz
 • cukiernik
 • stolarz
 • fryzjer
 • murarz-tynkarz
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • elektromechanik pojazdów samochodowych
 • monter sieci i instalacji sanitarnych
 • ślusarz
 • sprzedawca
 • kucharz
 • i inne zawody zrzeszone w Cechu Rzemiosł Różnych

pdf3  FIRMY PARTNERSKIE

 

 

Warunkiem przyjęcia do szkoły jest zawarcie umowy o pracę z pracodawcą w celu przygotowania zawodowego.

Kandydaci do BS I stopnia zobowiązani są do wykonania badań lekarskich potwierdzających zdatność do pracy w danym zawodzie. Bezpłatne badania można wykonać w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy we Włocławku ul. Wyszyńskiego 21. Skierowanie na badania wydaje sekretariat szkoły.