Plan lekcji obowiązujący od 29.04.2019r. pdf1

 Klasa  Poniedziałek  Wtorek  Środa Czwartek Piątek
 Ia

1.j.polski

2.wf

3.chemia

4.matematyka

5.religia

6.j.angielski

7.j.angielski

1.edb

2.matematyka

3.j.polski

4.wf

5.historia

6.wos

7.wok

1.matematyka

2.biologia

3.geografia

4.wr

5.pp

6.j.angielski

 7.j.niemiecki

1.j.polski

2.j.polski

3.j.niemiecki

4.fizyka

5.j.angielski

6.historia

7.informatyka

1.informatyka

2.pp

3.wych

4.religia

5.wf

6.j.niemiecki

 

 IIa

1.chem/geogr

2.chem/geogr

3.j.polski

4.j.polski

5.matematyka

6.matematyka

7.wr

1.wf

2.biol/j.niem

3.biol/j.niem

4.matematyka

5.j.polski

6.religia

7.historia

1.chem/geogr

2.j.polski

3.matematyka

4.j.angielski

5.j.angielski

6.j.niemiecki

7.chem/geogr

1.biologia

2.biol/j.niem

3.religia

4.j.niemiecki

5.wf

6.j.angielski

7.historia

 

1.chem/geogr

2.j.polski

3.wych

4.j.angielski

5.j.niemiecki

6.wf

I BS

Praktyczna

nauka

zawodu

Praktyczna

nauka

zawodu

1.j.polski

2.matematyka

3.chemia

4.geografia

5.wr

6.wf

7.j.ang.zawod.

1.religia

2.historia

3.fizyka

4.j.polski

5.wf

6.informatyka

7.j.angielski

1.matematyka

2.biologia

3.wych

4.wf

5.religia

6.edb

 

II BS

Praktyczna

nauka

zawodu

 Praktyczna

nauka

zawodu

Praktyczna

nauka

zawodu

1.j.angielski

2.religia/rew

3.j.polski

4.pp

5.historia

6.wf

7.wf

1.j.polski

2.matematyka

3.wych

4.j.angielski

5.pp

6.religia

7.wf/rew

III BS

1.wych

2.j.polski

3.wf

4.wf

5.j.angielski

6.religia

 

1.fizyka

2.wf

3.matematyka

4.wos

5.religia

Praktyczna

nauka

zawodu

 Praktyczna

nauka

zawodu

 Praktyczna

nauka

zawodu