Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2022 r. pdf3

Komunikat o harmonogramie 2022 r. pdf3

 Komunikat o dostosowaniach egzaminu maturalnego 2022 r. pdf3
Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych w 2022 r. pdf3
         
         

 

INFORMATORY

 EGZAMIN MATURALNY FORMUŁA 2022

 
 pobrane 1  pobrane 1
 pobrane 1 pobrane 1 pobrane 1 pobrane 1 pobrane 1
 Biologia  Chemia Fizyka Historia   Geografia WOS  Matematyka
pobrane 1 pobrane 1 pobrane 1 pobrane 1 pobrane 1 pobrane 1

 

 Język polski Język angielski  Język niemiecki  Wybrane wzory matematyczne Wybrane wzory
i stałe fizykochemiczne
Część ogólna informatora Aneks obowiązujący 
w roku szkolnym 
2021/2022