Ulotka dla ucznia  1 Ulotka dla ucznia  2

Ulotka dla pracodawcy  1

Ulotka dla pracodawcy 2

Harmonogram egzaminów w roku 2022

pobrane 1

Komunikat Ministra Edukacji Narodowej z 22 kwietnia 2020 r. w sprawie wykazu olimpiad tematycznych

i turniejów związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy uprawniających do zwolnienia z części pisemnej egzaminu w r. szk. 2021/2022

pdf3

INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE obowiązująca w roku szkolnym 2021/2022

pobrane 1

 

Komunikat o przyborach część pisemna pdf3

 

Komunikat o przyborach część praktyczna pdf3

Komunikat o dostosowaniach pdf3

Komunikat w sprawie zadań jawnych pdf3

 Informatory o egzaminach zawodowych (Formuła 2019)

pobrane 1 pobrane 1 pobrane 1 pobrane 1
Cukiernik  Fryzjer  Mechanik pojazdów samochodowych  Sprzedawca
pobrane 1 pobrane 1 pobrane 1 pobrane 1
Stolarz Ślusarz  Piekarz Kucharz 
Informator część ogólna pdf3