Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 odbędzie się o godznie 9.00 
w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Lubrańcu

 

 

Plan lekcji obowiązujący od 03.09.2018r. pdf1

 Klasa  Poniedziałek  Wtorek  Środa Czwartek Piątek
 Ia

1.j.polski

2.wf

3.chemia

4.matematyka

5.religia

6.wok

1.historia

2.wos

3.j.polski

4.j.polski

5.matematyka

6.religia

1.pp

2.j.angielski

3.matematyka

4.biologia

5.j.niemiecki

6.wf
7.geografia

1.historia

2.j.polski

3.j.niemiecki

4.fizyka

5.j.angielski

6.wf

7.edb

1.informatyka

2.pp

3.wych

4.j.niemiecki

5.j.angielski

6.j.angielski

7.informatyka

 

 IIa

1.chem/geogr

2.chem/geogr

3.biol/j.niem

4.j.polski

5.j.polski

6.matematyka

1.j.polski

2.biol/j.niem

3.matematyka

4.matematyka

5.j.angielski

6.j.angielski

7.historia

1.chem/geogr

2.j.polski

3.j.angielski

4.matematyka

5.wf

6.j.niemiecki

7.chemia

1.biologia

2.biol/j.niem

3.religia

4.j.angielski

5.wf

6.j.niemiecki

7.historia

 

1.chem/geogr

2.j.polski

3.wych

4.wf

5.j.niemiecki

6.religia

IIIa

1.biologia

2.j.niem/biol

3.j.polski

4.wr

5.matematyka

6.religia

7.j.polski

1.matematyka

2.j.polski

3.biologia

4.j.niem/wf

5.j.niem/wf

6.historia

7.religia

1.j.angielski

2.matematyka

3.j.polski

4.j.polski

5.geogr/chem

6.geogr/chem

7.j.niem/wf

1.matematyka

2.matematyka

3.j.angielski

4.j.niem/wf

5.biol/j.niem

6.historia

1.j.angielski

2.j.angielski

3.wych

4.geogr/chem

5.geogr/chem

6.j.niem/wf

7.j.niem/wf

I BS

Praktyczna

nauka

zawodu

Praktyczna

nauka

zawodu

1.j.polski

2.wf

3.chemia

4.geografia

5.matematyka

6.edb

1.j.polski

2.historia

3.fizyka

4.religia

5.wf

6.wf

1.matematyka

2.biologia

3.wych

4.j.angielski

5.religia

6.informatyka

 

II BS

Praktyczna

nauka

zawodu

 Praktyczna

nauka

zawodu

Praktyczna

nauka

zawodu

1.j.angielski

2.religia/rew

3.j.polski

4.pp

5.historia

6.wr

7.wf

8.wf

1.j.polski

2.matematyka

3.wych

4.pp

5.wf/rew

6.j.angielski

7.religia

III BS

1.wych

2.j.polski

3.wf

4.religia

5.wr

 

1.fizyka

2.matematyka

3.wos

4.j.angielski

5.religia

6.wf

7.wf

Praktyczna

nauka

zawodu

 Praktyczna

nauka

zawodu

 Praktyczna

nauka

zawodu