PROGRAM "Dobry Start" 300 dla uczniapdf3

 

 

Zasady usprawiedliwiania nieobecności oraz

postępowania z uczniami z niską frekwencjąword