pdf3PLAKATpdf3  ULOTKA powerpoint1PREZENTACJA  pdf3  FIRMY PARTNERSKIE

 

 

Nabór do klasy pierwszej na rok szkolny 2018/2019

 

Liceum Ogólnokształcącego

 Oferta edukacyjna zobacz     wzór podania do liceum imagesCAWBB12H
      
wykaz konkursów dających dodatkowe punkty
 ( Załącznik Nr 2, Załącznik Nr 4, Załącznik Nr 6Komunikat MEN wykaz olimpiad przedmiotowych)

Branżowej Szkoły I stopnia

                

Oferta edukacyjna zobacz       wzór podania do BS I stopnia imagesCAWBB12H 
 Ważne terminy 

 

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym
Składanie wniosków o przyjęcie do klas pierwszych przez kandydatów.

od 17 maja 2018 r. (czwartek)

do 18 czerwca 2018 r. (poniedziałek)

do godz. 15.00

od 13 lipca 2018 r. (piątek)

od godz. 14.00

od 18 lipca 2018 r. (środa)

do godz. 15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej
o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

od 22 czerwca 2018 r. (piątek)

do 26 czerwca 2018 r. (wtorek)

do godz. 12.00

 
Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkół.

do 6 lipca 2018 r. (piątek)

godz. 12.00

do 6 sierpnia 2018 r. (poniedziałek)

godz. 12.00

Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole przez rodzica kandydata
lub kandydatów pełnoletnich umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia do szkół.

 do 13 lipca 2018 r.

(piątek)

 do godz. 10.00

do 13 sierpnia 2018 r. (poniedziałek)

do godz. 15.00

Ogłoszenie list kandydatów przyjętych do szkół. 13 lipca 2018 r. (piątek)

godz. 14.00

14 sierpnia 2018 r. (wtorek)

godz. 12.00

 Dokumenty wymagane przez szkołę

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej składają w sekretariacie szkoły następujące dokumenty: 

- podanie o przyjęcie do klasy pierwszej ( do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej)

- kopię świadectwa ukończenia gimnazjum

- kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego

- inne dokumenty świadczące o osiągnięciach przedmiotowych, sportowych i artystycznych wymienionych w załącznikach do Zarządzenia Nr 12/2016 r. Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2016 r.

Kandydaci, którzy zostali przyjęci do klasy pierwszej składają w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

- oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum

- oryginał zaświadczenia z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o wynikach egzaminu gimnazjalnego

- dwie fotografie

- kartę zdrowia ucznia

Szkoła nie prowadzi naboru drogą elektroniczną!